Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej w Polityce Prywatności | Nie pokazuj więcej tej informacji
Przetargi / Przetargi Dolnośląskie / Przetargi Mysłakowice

Publiczne zamówienia i przetargi Mysłakowice

Liczba ogłoszeń: 23
Przedmiot zamówienia, przetargu Data publikacji Miejscowość Województwo
Utwardzenie terenu wraz z przebudową odwodnienia terenu w ramach zadania.: Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych wraz z utworzeniem placu magazynowania odpadów i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach -Kostrzycy.Oznaczenie sprawy IP.271-15/13..2013-12-20Przetarg MysłakowiceDolnośląskie
Wykonawca - w ramach ceny zawartej w ofercie - wykona roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu wraz z przebudową odwodnienia terenu obejmującego płyty E, F, G. Utwardzenie polegać będzie na wykonaniu płyt żelbetowych, wykonanych na gruncie z uprzednio wykonaną podbudową.Płyty ...
Utwardzenie terenu wraz z przebudową odwodnienia terenu w ramach zadania.: Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych wraz z utworzeniem placu magazynowania odpadów i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach -Kostrzycy.Oznaczenie sprawy IP.271-14/13.2013-11-18Przetarg MysłakowiceDolnośląskie
Wykonawca - w ramach ceny zawartej w ofercie - wykona roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu wraz z przebudową odwodnienia terenu obejmującego płyty E, F, G. Utwardzenie polegać będzie na wykonaniu płyt żelbetowych, wykonanych na gruncie z uprzednio wykonaną podbudową. ...
Usługi finansowo - prawne wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn.Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych.2013-06-06Przetarg MysłakowiceDolnośląskie
Prowadzenie pełnej sprawozdawczości oraz rozliczeń środków własnych Zamawiającego oraz środków pozyskanych na realizację inwestycji przez Zmawiającego, tj. środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...
Dostawa energii elektrycznej.2013-05-16Przetarg MysłakowiceDolnośląskie
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wskazanych w załączniku nr 1 do siwz, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ..
Zakup samochodu do obsługi Związku Gmin Karkonoskich.2013-03-18Przetarg MysłakowiceDolnośląskie
Opis przedmiotu zamówienia: Minimalne parametry techniczne samochodu samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2012 lub 2013 I. Napęd:- silnik wysokoprężny diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa, - pojemność skokowa minimum 1500 cm3,- moc silnika minimum 90 KM, - skrzynia biegów manualna II. ...
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności i wniosku dla zadania pn. Rekultywacja sektora nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy.2013-03-12Przetarg MysłakowiceDolnośląskie
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności i wniosku dla zadania pn.:Rekultywacja sektora nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy zgodnie wytycznymi zawartymi w Instrukcji ...
Budowa kotłowni gazowej o mocy 125 KW oraz remont instalacji c.o w budynku GOK w Mysłakowicach.2013-01-23Przetarg MysłakowiceDolnośląskie
Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni gazowej o mocy 125 KW oraz remont instalacji c.o w budynku GOK w Mysłakowicach. Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia został określony w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i ...
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Związku Gmin Karkonoskich i Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich..2012-12-14Przetarg MysłakowiceDolnośląskie
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie w zakresie: SEKCJA A - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych SEKCJA B - ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku. SEKCJA C - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych SEKCJA D - ubezpieczenie maszyn od ...
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Związku Gmin Karkonoskich oraz Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich.2012-10-12Przetarg MysłakowiceDolnośląskie
Zamówienie będzie realizowane w dwóch częściach: ZADANIE I: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie w zakresie: SEKCJA A - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk SEKCJA B - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód ...
Doposażenie bazy dydaktycznej wspierającej indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach.2012-07-11Przetarg MysłakowiceDolnośląskie
Częsć I. Dostawa 1 szt. laptopa. Część II. Dostawa 3 szt. Netbooka Część III. Dostawa 99 szt. gier dydaktycznych Część IV. Dostawa 23 szt. zeszytów ćwiczeń Częsć V. Dostawa 53 szt. pomocy dydaktycznych Cześć VI. Dostawa 89 szt. przyborów gimnastycznych. Część VII. ...
1 | 2 | 3  >>  
Zamówienia i przetargi w województwach

Zamówienia i przetargi w największych miastach