Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej w Polityce Prywatności | Nie pokazuj więcej tej informacji
Przetargi / Przetargi Lubuskie / Przetargi Zwierzyn

Publiczne zamówienia i przetargi Zwierzyn

Liczba ogłoszeń: 20
Przedmiot zamówienia, przetargu Data publikacji Miejscowość Województwo
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY ZWIERZYN W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, 2014/2015.2013-07-10Przetarg ZwierzynLubuskie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przewozie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zwierzyn do: a) Zespołu Placówek Oświatowych w Zwierzynie b) Publicznej Szkoły Podstawowej w Gościmcu c) Zespołu Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich We wszystkie ...
Modernizacja drogi rolniczej w Żółwinie.2013-05-13Przetarg ZwierzynLubuskie
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: Modernizacja drogi rolniczej w Żółwinie, działka nr 105 poprzez wykonanie: a. robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych , b. mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ...
Remont stacji wodociągowej i ujęcia wody w Owczarkach.2013-05-08Przetarg ZwierzynLubuskie
1. Przedmiotem zamówienia jest remont (modernizacja) stacji wodociągowej i ujęcia wody w miejscowości Owczarki położonej na terenie Gminy Zwierzyn. Remont (modernizacja) obejmuje działki nr 6/2, 47/2, 47/5, 51/3, 49, 51/5 obręb Zwierzyn. Branża budowlana: zakres inwestycji ...
Budowy Sali wiejskiej w Górecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.2013-04-24Przetarg ZwierzynLubuskie
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: Budowy Sali wiejskiej w Górecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt budowy zakłada: Budowę budynku Sali wiejskiej w Górecku wraz z niezbędnym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Dane techniczne ...
Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Zwierzyn w 2013r..2013-04-04Przetarg ZwierzynLubuskie
Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zwierzyn w roku 2013. Na zakres zamówienia składa się: 1.Remont jezdni gruntowej - profilowanie mechaniczne-m2-25 000 2.Remont jezdni gruntowej - zagęszczanie mechaniczne -m2-25 000 3.Wbudowanie tłucznia w ...
Budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego z miejscowości Zwierzyn do Przysieki.2013-01-18Przetarg ZwierzynLubuskie
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: budowy ciągu pieszego oraz ciągu rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej na działkach nr 439, 594 obręb Zwierzyn, 276 obręb Sarbiewo, 90 obręb Przysieka. Zakres wykonania prac jest zgodny z dokumentacją ...
Usługi koordynatora szkolnego programu rozwojowego w ramach projektu RÓWNAJ W GÓRĘ.2013-01-14Przetarg ZwierzynLubuskie
Przedmiot zamówienia polega na koordynacji wykonywania projektu przez wykonawców usług edukacyjnych i innych bezpośrednich wykonawców projektu, nadzorze nad realizacją programu rozwojowego szkoły i jego monitorowanie, zwłaszcza w zakresie zgodności z przyjętym budżetem i harmonogramem, ...
Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie.2012-10-09Przetarg ZwierzynLubuskie
1.Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie Samochód musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. 2.Pojazd powinien posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca ...
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkoły podstawowej.2012-09-20Przetarg ZwierzynLubuskie
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa urządzeń elektrycznych: komputerów przenośnych z oprogramowaniem, Szczegółowy opis urządzeń, w szczególności ich parametrów technicznych zawarty jest w załączniku A do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych ...
Usługi edukacyjne w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej.2012-09-12Przetarg ZwierzynLubuskie
Przedmiot zamówienia polega na realizacji usług edukacyjnych w określonych zakresach tematycznych w danych placówkach edukacyjnych na rzecz uczniów danej placówki..
1 | 2  >>  
Zamówienia i przetargi w województwach

Zamówienia i przetargi w największych miastach