Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej w Polityce Prywatności | Nie pokazuj więcej tej informacji
Przetargi / Przetargi Małopolskie / Przetargi Zakliczyn

Publiczne zamówienia i przetargi Zakliczyn

Liczba ogłoszeń: 82
Przedmiot zamówienia, przetargu Data publikacji Miejscowość Województwo
Wodociągowanie miejscowości Lusławice, Zakliczyn, Wesołów, Kończyska, Zdonia - gmina Zakliczyn - etap II.2013-12-11Przetarg ZakliczynMałopolskie
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Zakliczyn, Lusławice, Kończyska, Zdonia i Wesołów realizowanych w oparciu o decyzję Nr 72/2012 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w dniu 27.01.2012r., decyzję ...
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRÓŻACH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014r..2013-11-26Przetarg ZakliczynMałopolskie
Sukcesywna dostawa na zgłoszone przez Zamawiającego zapotrzebowanie przez okres pierwszego półrocza 2014r. tj od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. według wielkości wskazanych w formularzach cenowych dla poszczególnych części zamówienia.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Zakliczyn.2013-11-13Przetarg ZakliczynMałopolskie
Przedmiotem zamówienia jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Zakliczyn. Wspólny słownik ...
Ubezpieczenie mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej Grupy Zakupowej Gmin Zakliczyn, Wojnicz, Pleśna, Szczurowa.2013-11-05Przetarg ZakliczynMałopolskie
Część I - ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Grupy Zakupowej Gmin Zakliczyn, Wojnicz, Pleśna, Szczurowa 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności i posiadanego mienia. 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi. 3. ...
Dostawa fortepianu dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.2013-10-23Przetarg ZakliczynMałopolskie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego..
Remont dróg gminnych w miejscowościach Melsztyn i Wesołów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.2013-07-19Przetarg ZakliczynMałopolskie
1. Droga gminna przez wieś koło zamku nr dz. ewid 192 (95, 58, 59, 60, 61, 62/5) w miejscowości Melsztyn w KM 0+000 - 1+500: - wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszyw łamanych - 120 mb, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna) - 1500 ...
Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Zakliczynie.2013-07-05Przetarg ZakliczynMałopolskie
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przebudowy kotłowni gazowej wraz z rozbudową i przebudową instalacji gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku Szkoły, zlokalizowanym na działce nr 568/1 w Zakliczynie. Zadanie realizowane w oparciu o decyzję Nr ...
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zakliczyn na rok 2013 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.606.719,00 PLN.2013-06-20Przetarg ZakliczynMałopolskie
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zakliczyn na rok 2013 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.606.719,00 PLN. 1. Kredyt długoterminowy. 2. ...
Kursy zawodowe - Aktywna Integracja w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Zakliczynie cz. II Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2013-06-14Przetarg ZakliczynMałopolskie
I. Przedmiotem zamówienia jest zadanie o nazwie: Kursy zawodowe - Aktywna Integracja w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Zakliczynie cz. II. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ...
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTU ZAMAWIAJĄCEGO W LUSŁAWICACH.2013-06-12Przetarg ZakliczynMałopolskie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy, do obiektu w Lusławicach, dla punktu poboru: Lusławice 250; 32-840 Zakliczyn ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >>  
Zamówienia i przetargi w województwach

Zamówienia i przetargi w największych miastach