Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej w Polityce Prywatności | Nie pokazuj więcej tej informacji
Przetargi / Przetargi Małopolskie / Przetargi Zator

Publiczne zamówienia i przetargi Zator

Liczba ogłoszeń: 47
Przedmiot zamówienia, przetargu Data publikacji Miejscowość Województwo
Wykonanie otworów poszukiwawczych wód podziemnych (max 6 otworów : od PS-1 do PS-6) z utworów czwartorzędowych w Palczowicach i Smolicach, gmina Zator..2013-12-23Przetarg ZatorMałopolskie
1. Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie otworów poszukiwawczych wód podziemnych (max 6 otworów : od PS-1 do PS-6) z utworów czwartorzędowych w Palczowicach i Smolicach, gmina Zator, zgodnie z Projektem robót geologicznych ... z listopada 2013 r., zatwierdzonym decyzją nr ...
Remont i odbudowa urządzeń wodnych, oraz zabezpieczenia przecieków koryta Młynówki Gierałtowickiej km 0+028 - 0+580 obręb Wieprz - Gierałtowice powiat Wadowice.2013-10-11Przetarg ZatorMałopolskie
Przedmiotem zamówienia jest remont i odbudowa urządzeń wodnych, oraz zabezpieczenie przecieków koryta Młynówki Gierałtowickiej na terenie administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu. Remont obejmuje likwidację szkód ...
Opracowanie i wydanie wydawnictw promocyjnych związanych z realizacją Projektu pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 1 Bezpieczeństwo ....2013-07-30Przetarg ZatorMałopolskie
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wydanie wydawnictw promocyjnych projektu Dolina Karpia - szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających ...
Utworzenie 2 oddzielnych placów zabaw w Gminie Zator : 1. Szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej, 2. Szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Graboszycach, w ramach Rządowego programu Radosna szkoła. Nr procedury DI.271.12.201.2013-07-25Przetarg ZatorMałopolskie
1. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane. 2. Opis przedmiotu zamówienia. W zakres zadania dla obu placów łącznie wchodzą m. in. : roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ogrodzenie, chodnik, nawierzchnię syntetyczną (odpowiednio 165 m2 w Laskowej i 185 m2 w Graboszycach) ...
Prace remontowe budynków płuczki górnej i dolnej oraz wykonanie i montaż kompletnego systemu zmechanizowanego odłowu, ważenia i załadunku ryb na magazynach rybnych Gospodarstwa Rybackiego Spytkowice wchodzących w skład Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze (32-640), pl. Kościuszki 5.2013-07-25Przetarg ZatorMałopolskie
Prace remontowe budynków płuczki górnej i dolnej oraz wykonanie i montaż kompletnego systemu zmechanizowanego odłowu, ważenia i załadunku ryb na magazynach rybnych Gospodarstwa Rybackiego Spytkowice wchodzących w skład Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Rybackiego Zakładu ...
Budowa dróg gminnych na terenie osiedla Królewiec - ul. Pawła z Zatora oraz ul. Jerzego Remera w Zatorze, o łącznej długości ok. 200 mb Nr procedury DI.271.14.2013.2013-06-27Przetarg ZatorMałopolskie
1. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane. 2. Opis przedmiotu zamówienia. W zakres zadania wchodzą m. in. : roboty ziemne, wykonanie krawężników betonowych na ławach, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni asfaltowej grubości 6cm (łącznie 826,4 m2), regulację ...
Przebudowa drogi gminnej - bocznej od ul. Kolejowej w Zatorze, wraz z odwodnieniem, na długości ok. 76 mb. Nr procedury DI.271.13.2013.2013-06-27Przetarg ZatorMałopolskie
1. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane. 2. Opis przedmiotu zamówienia. W zakres zadania wchodzą m. in. : Roboty przygotowawcze, odwodnienie z rur PVC 315 mm i 200 mm o dł. łącznej 114 mb, korytowanie - 216 m3, podbudowa (geowłóknina, warstwa odcinająca, warstwa dolna i górna z kruszywa, ...
Prace remontowe budynków płuczki górnej i dolnej oraz wykonanie i montaż kompletnego systemu zmechanizowanego odłowu, ważenia i załadunku ryb na magazynach rybnych Gospodarstwa Rybackiego Spytkowice wchodzących w skład Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze (32-640), pl. Kościuszki 5.2013-06-27Przetarg ZatorMałopolskie
Prace remontowe budynków płuczki górnej i dolnej oraz wykonanie i montaż kompletnego systemu zmechanizowanego odłowu, ważenia i załadunku ryb na magazynach rybnych Gospodarstwa Rybackiego Spytkowice wchodzących w skład Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Rybackiego Zakładu ...
Przebudowa ul. Widok w Podolszu, na długości 340 mb. Nr procedury DI.271.10.2013.2013-06-26Przetarg ZatorMałopolskie
1. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane. 2. Opis przedmiotu zamówienia. W zakres zadania wchodzą m. in. : korytowanie (1.481 m2), podbudowa dolna i górna o gr. łącznej 30 cm (1.481 m2), nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm (1.171 m2), uzupełnienie pobocza (340 m2), regulacja studzienek ...
Odwodnienie terenów przysiółka Podjarki poprzez remont rowów wzdłuż ulicy Starowiślnej i Spokojnej w Podolszu, Gmina Zator, o długości 147,2 mb. Nr procedury DI.271.11.2013.2013-06-26Przetarg ZatorMałopolskie
1. Przedmiotem zamówienia jest Odwodnienie terenów przysiółka Podjarki poprzez remont rowów wzdłuż ulicy Starowiślnej i Spokojnej w Podolszu, Gmina Zator, na długości 147,2mb, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane. 3. ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5  >>  
Zamówienia i przetargi w województwach

Zamówienia i przetargi w największych miastach