Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej w Polityce Prywatności | Nie pokazuj więcej tej informacji
Przetargi / Przetargi Podkarpackie

Publiczne zamówienia i przetargi woj. Podkarpackie

Liczba ogłoszeń: 23136
Przedmiot zamówienia, przetargu Data publikacji Miejscowość Województwo
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatowej dla nowoutworzonych rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych w ramach Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013, współfinansowanego ze środków MPiPS..2013-11-26Przetarg JasłoPodkarpackie
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatowej dla nowoutworzonych rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych w ramach Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013, współfinansowanego ze środków ...
Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach.2013-11-26Przetarg SkołyszynPodkarpackie
: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji 2013, 2014) autobusu przeznaczonego do przewozu pensjonariuszy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd musi spełniać m.in. następujące wymogi: 1) ...
Sporządzenie dwóch operatów szacunkowych z wyceny: 1/Prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na działce nr 106 obr. 211 wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej działce. 2/ Prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 531/5 obr. 211 w celu zamiany..2013-11-26Przetarg RzeszówPodkarpackie
Sporządzenie dwóch operatów szacunkowych z wyceny: 1/Prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na działce nr 106 obr. 211 wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej działce. 2/ Prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 531/5 obr. 211 w ...
Prowadzenie specjalistycznych warsztatów z zakresu strzyżenia włosów dla uczniów Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców.2013-11-26Przetarg MielecPodkarpackie
Dla części I: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach warsztatów specjalistycznych z zakresu strzyżenia włosów dla 10 uczennic klas 3 i 4 technikum o kierunku: technik usług fryzjerskich ZS w Mielcu w 1 grupie w wymiarze łącznie 6 godzin w formie ...
Prowadzenie specjalistycznego kursu barmańskiego dla uczniów Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców.2013-11-26Przetarg MielecPodkarpackie
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie części teoretycznej i praktycznej specjalistycznego szkolenia dla grupy 10 uczniów klas 3 i 4 technikum o kierunku: technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych w ramach kursu barmańskiego. Szkolenie ma mieć ...
Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 700 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.2013-11-26Przetarg ŻyrakówPodkarpackie
1.Kredyt długoterminowy; 2. Kwota kredytu: 700 000 zł PLN, słownie: siedemset tysięcy złotych; 3. Okres kredytowania: do 31.12.2027r.; 4. Przewidywany początek okresu spłat: 30.06.2014r.; 5. Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych wg harmonogramu spłat zawartego w pkt ...
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Markowa.2013-11-26Przetarg MarkowaPodkarpackie
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym wolumenie 1.036.930 kWh dla Gminy Markowa i innych jednostek. 2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone ...
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w roku 2014 - część I.2013-11-26Przetarg Sędziszów MałopolskiPodkarpackie
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim w miejscu zamieszkania lub pobytu tych osób w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo ...
Dostawa fabrycznie nowych pomp i zbiornika wody dla Sądu Okręgowego w Przemyślu.2013-11-26Przetarg PrzemyślPodkarpackie
Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 szt. pomp obiegowych i 1 szt. zbiornika wody - o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.2013-11-26Przetarg Sędziszów MałopolskiPodkarpackie
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do dnia 31.12.2014 r., powstałych i zebranych: a) w budynkach użyteczności publicznej: Ratuszu i Warmecie w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Rynek 1 i ul. Rynek 10; b) w Domach Ludowych w: ...
<<  69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89  >>  
Zamówienia i przetargi w województwach

Zamówienia i przetargi w największych miastach