Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej w Polityce Prywatności | Nie pokazuj więcej tej informacji
Przetargi / Przetargi Wielkopolskie / Przetargi Kleczew

Publiczne zamówienia i przetargi Kleczew

Liczba ogłoszeń: 53
Przedmiot zamówienia, przetargu Data publikacji Miejscowość Województwo
Zakup samochodu osobowego typu minibus dla Gminy Kleczew.2013-12-17Przetarg KleczewWielkopolskie
Przedmiotem zamówienia jest : Zakup samochodu ciężarowo - osobowego typu minibus przystosowany do przewozu 9 osób (z kierowcą). Samochód musi być fabrycznie nowy . 1. Wymagania techniczne: 1) rok produkcji 2013 lub 2014; 2) pojemność silnika - od 1,9 l do 2,0 l z turbo ...
obsługa i bieżąca konserwacja oczyszczalni ścieków w Kleczewie gmina Kleczew wraz z przepompownią główną i kratownią , przepompowniami sieciowymi, , stacją zlewną i przypisanej do oczyszczalni sieci kanalizacji sanitarnej położonej w mieście Kleczew.2013-12-16Przetarg KleczewWielkopolskie
obsługa i bieżąca konserwacja oczyszczalni ścieków w Kleczewie gmina Kleczew wraz z przepompownią główną i kratownią , przepompowniami sieciowymi, , stacją zlewną i przypisanej do oczyszczalni sieci kanalizacji sanitarnej położonej w mieście Kleczew, b/ obsługa stacji zlewnej i ...
Dostawy produktów żywnościowych do oddziałów przedszkolnych 3,4-latków do Przedszkola w Kleczewie oraz Przedszkola w Budzisławiu Kościelnym w związku z realizacją projektu Mali strażnicy przyrody - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.2013-12-13Przetarg KleczewWielkopolskie
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) opisanych w załącznikach od 3a do 3j do SIWZ.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dostawę w ramach pakietów: Pakiet I - Dostawa ...
sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew.2013-12-06Przetarg KleczewWielkopolskie
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew. Podstawę opracowania stanowią: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodrowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew obowiązujący na dzień sporządzenia ...
Dostosowanie i wykończenie obiektu Centrum Kultury w Kleczewie wraz z dostawą i montażem urządzeń kręgielni.2013-11-26Przetarg KleczewWielkopolskie
a/ dostosowanie pomieszczeń w budynku Centrum Kultury na potrzeby 3-torowej kręgielni i 2 stołów bilardowych wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ b/ dostawa i montaż kompletnego wyposażenia 3 -torowej kręgielni wg specyfiki określonej w załączniku nr ...
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Wielkopole gm. Kleczew.2013-10-14Przetarg KleczewWielkopolskie
1 Wykonanie nowego ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych oraz likwidacja starego ujęcia na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Wielkopole gm. Kleczew 1. Zakres inwestycji. Przedmiotem zamówienia jest: A/ wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów ...
Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z montażem urządzeń do monitoringu na terenie m. Kleczewa.2013-10-01Przetarg KleczewWielkopolskie
1.1. Kanalizacja teletechniczna. Projekt obejmuje rozbudowę istniejącej kanalizacji teletechnicznej na odcinkach : a/ Od ronda Miast Partnerskich studnia SK 1117 713 ulicą 50 lecia KWB Konin i dalej ciągiem pieszo-rowerowym do Al. 600-lecia ist. studnia SK 11112 b/ Skrzyżowanie ulic ...
DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO I GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY KLECZEW W ROKU SZKOLNYM 2013-2014.2013-07-08Przetarg KleczewWielkopolskie
Zapewnienie przewozu (dowozy i odwozy) dzieci i młodzieży odpowiednio do: -Szkół Podstawowych w Złotkowie, Sławoszewku, Koziegłowach -Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzisławiu Kościelnym -Gimnazjów w Kleczewie i Budzisławiu Kościelnym i miejsca zamieszkania, a także przewozów ...
Budowa ulic: Starowiejskiej, Ildefonsa Urbaniaka oraz księdza Rawickiego w Budzisławiu Kościelnym.2013-07-02Przetarg KleczewWielkopolskie
Ulice przeznaczone do przebudowy administrowane są przez Gminę Kleczew. Teren inwestycji znajduje się w otoczeniu zabudowy domków jednorodzinnych , gospodarstw oraz pól uprawnych w Budzisławiu Kościelnym gm. Kleczew. Ulica Starowiejska łączy się z drogą powiatową 3050P, która ...
Przebudowa Al. 600-lecia i ul. Putza w Kleczewie..2013-06-13Przetarg KleczewWielkopolskie
Przebudowywane ulice są zlokalizowane w Kleczewie. Ulica 600 - lecia stanowi główną ulicę Kleczewa, natomiast ulica Putza jest ulicą osiedlową. Obie ulice łączą się z DW 264. Natomiast ulica 600 - lecia stanowi połączenie DW 263 z DW 264. 1. Zakres inwestycji Zakres robót ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  >>  
Zamówienia i przetargi w województwach

Zamówienia i przetargi w największych miastach