Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej w Polityce Prywatności | Nie pokazuj więcej tej informacji
Przetargi / Przetargi Zachodniopomorskie / Przetargi Choszczno

Publiczne zamówienia i przetargi Choszczno

Liczba ogłoszeń: 228
Przedmiot zamówienia, przetargu Data publikacji Miejscowość Województwo
Nazwa zamówienia: WYBÓR KADRY ZARZĄDZĄJACEJ W RAMACH RALIZACJI PROJEKTU pn.: NIE TRAĆ CZASU, ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ - SPEŁNIAJ SIĘ ZAWODOWO ! IV - III tura WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, DZIAŁANIE 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI nr umowy : UDA-POKL.06.02.00-32-002-13-00.2013-10-15Przetarg ChoszcznoZachodniopomorskie
Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry zarządzającej w ramach realizacji projektu pn. Nie trać czasu, załóż własną firmę - spełniaj się zawodowo ! IV współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 ...
MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE : ustalenia przebiegu oraz pomiaru granic działek ewidencyjnych według § 37 i 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 ze zm.) , w tym aktualizacja baz danych ewidencyjnych dla części obrębu ewidencyjnego: Oraczewice gmina Choszczno, Powiat Choszczeński, województwo zachodniopomorskie..2013-10-10Przetarg ChoszcznoZachodniopomorskie
Zamówienie obejmuje wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie : ustalenia przebiegu oraz pomiaru granic działek ewidencyjnych według § 37 i 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ...
Nazwa zamówienia: WYBÓR KADRY ZARZĄDZĄJACEJ W RAMACH RALIZACJI PROJEKTU pn.: ,, NIE TRAĆ CZASU, ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ - SPEŁNIAJ SIĘ ZAWODOWO ! IV - II tura WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, DZIAŁANIE 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI nr umowy : UDA-POKL.06.02.00-32-002-13-00.2013-09-30Przetarg ChoszcznoZachodniopomorskie
Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry zarządzającej w ramach realizacji projektu pn. Nie trać czasu, załóż własną firmę - spełniaj się zawodowo ! IV współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 ...
KOMPLEKSOWA USŁUGA OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I USŁUGĘ DYSTRYBUCYJNĄ DO BUDYNKÓW SP ZOZ W CHOSZCZNIE.2013-07-22Przetarg ChoszcznoZachodniopomorskie
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest usługa kompleksowa w rozumieniu art.3 ust. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne ( tekst jedn. D. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póżn. zm. ) obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług ...
Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków poprzez przebudowę drogi powiatowej 2233Z wraz z zabytkową częścią wpisaną do rejestru zabytków, oraz remont przepustu drogowego- umowa o dofinansowanie nr 00164-6173-SW1600070/13 pn.:Przebudowa ul. Pomorskiej w miejscowości Drawno - od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Choszczeńską - w ciągu drogi powiatowej nr 2233Z.Realizacja operacji:Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1 ....2013-07-19Przetarg ChoszcznoZachodniopomorskie
Zamówienie obejmuje Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków poprzez przebudowę drogi powiatowej 2233Z wraz z zabytkową częścią wpisaną do rejestru zabytków, oraz remont przepustu drogowego umowa o dofinansowanie nr ...
Zakup i dostawa tabletów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Choszcznie.2013-07-11Przetarg ChoszcznoZachodniopomorskie
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa tabletów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Choszcznie. Sprzęt wymieniony w załączniku nr 5 do SIWZ należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2, po wcześniejszym uzgodnieniu z Informatykiem Starostwa ...
DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE.2013-07-09Przetarg ChoszcznoZachodniopomorskie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego wraz z pozostałymi dokumentami przetargowymi. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ...
Remont wnętrza hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie przy ul. B. Chrobrego 31A.2013-07-05Przetarg ChoszcznoZachodniopomorskie
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wnętrza hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie, przy ul. B. Chrobrego 31A, dz. nr ewid. 813/14, obr.3 m. Choszczno, a w szczególności wykonanie prac polegających na: przebudowie sanitariatów, wymianie ...
Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno z miejsca zamieszkania do szkoły w roku szkolnym 2013/2014..2013-07-04Przetarg ChoszcznoZachodniopomorskie
Przedmiotem zamówienia jest transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno z miejsca zamieszkania do szkoły w roku szkolnym 2013-2014. 2. Zamawiający podaje informacje dotyczące zakresu transportu: SZKOŁA : SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W NIEMIEŃSKU ...
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE.2013-07-02Przetarg ChoszcznoZachodniopomorskie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, drobnego sprzętu do utrzymania czystości szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego wraz z pozostałymi dokumentami przetargowymi. ...
<<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  >>  
Zamówienia i przetargi w województwach

Zamówienia i przetargi w największych miastach